534 666 983 | 603 666 993 pruszkow.jakubiak@komornik.pl

INFORMACJA 

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa, w celu zapewnienia ochrony zarówno pracownikom kancelarii jak i interesantom, w kancelarii - do odwołania - nie będą odbywały się osobiste przyjęcia interesantów, poza wyjątkowymi i uzasadnionymi przypadkami.

Wszelki bieżący kontakt z kancelarią będzie odbywał się drogą telefoniczną pod numerem: 534 666 983  oraz 603 666 993

Wszelkie wnioski należy składać drogą pocztową lub w nagłych i wyjątkowych sytuacjach osobiście, a także drogą mailową na adres: pruszkow.jakubiak@komornik.pl

Wpłat na rachunek kancelarii należy dokonywać w najbliższej placówce bankowej podając w tytule przelewu sygnaturę akt egzekucyjnych sprawy, do której dokonywana jest wpłata oraz imię i nazwisko dłużnika.

Rachunek bankowy kancelarii komornika Małgorzaty Jakubiak:

ING Bank Śląski SA O. w Legionowie 69 10501012 1000 0023 5642 8801